Cara Meningkatkan PKS Anda dengan Pinjaman Perniagaan

Mendapat Pinjaman Untuk Perniagaan Dimiliki Oleh Wanita

Perniagaan Kecil dan Sederhana (PKS) sangat penting kepada sistem ekonomi di seluruh dunia. Mereka merupakan sebahagian besar perniagaan yang dimiliki di dunia sambil mewujudkan lebih banyak pekerjaan dan memacu ekonomi negara. Walau bagaimanapun, krisis ekonomi yang disebabkan oleh wabak COVID-19 telah menjejaskan banyak PKS di seluruh dunia.

Apabila kita melangkah ke fasa endemik, kebanyakan industri dibenarkan untuk dibuka semula, ini bermakna banyak perniagaan mempunyai peluang yang baik untuk berkembang. Lebih banyak modal kerja diperlukan untuk meningkatkan PKS anda, tetapi malangnya, semakin sukar untuk mendapatkan lebih banyak pembiayaan perniagaan. Tanpa modal yang mencukupi, bank enggan meluluskan pinjaman perniagaan. Jangan risau sebab Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan (SJPP) sedia membantu anda melalui isu ini.

SJPP ialah syarikat dimiliki sepenuhnya oleh Menterian Kewangan Diperbadankan yang ditubuhkan untuk menghubungkan syarikat-syarikat PKS dengan institusi kewangan untuk meluluskan pinjaman bank dan menyediakan pinjaman jaminan kerajaan. 

Adakah anda berminat untuk mendapatkan pinjaman perniagaan yang dijamin oleh kerajaan? Ini caranya:


Cara Memohon Pinjaman Perniagaan Jaminan Kerajaan

Jika anda seorang Warganegara Malaysia yang memiliki saham majoriti sekurang-kurangnya 51% dalam PKS industri pembuatan atau bukan perkilangan, anda boleh memohon untuk pinjaman perniagaan ini. Tetapi anda perlu memastikan perniagaan anda layak untuk kemudahan pembiayaan. Anda mesti berunding dengan jurubank anda atau salah satu daripada rakan kongsi institusi kewangan yang mengambil bahagian SJPP untuk mengetahui sama ada anda layak.

Seterusnya, anda perlu menyediakan sebarang dokumen yang diperlukan oleh institusi kewangan. Selepas kemudahan pembiayaan anda diluluskan, salinan keseluruhan akan diserahkan kepada SJPP oleh institusi kewangan untuk penilaian lanjut bagi mendapatkan perlindungan jaminan.


Siapa Yang Layak Memohon Pinjaman Perniagaan Malaysia

Pinjaman perniagaan jaminan kerajaan ini ditujukan khusus kepada PKS di Malaysia. PKS yang layak untuk skim in adalah perniagaan dalam industri perkilangan dan bukan perkilangan. PKS bukan perkilangan ialah perniagaan dengan perolehan jualan tidak melebihi RM20 juta dan tidak boleh melebihi 75 pekerja. Manakala, PKS dalam industri pembuatan diberi lebih banyak kelonggaran kerana perolehan jualan mereka tidak boleh melebihi RM50 juta dan tidak melebihi 200 pekerja.

PKS yang memohon mestilah didaftar sebagai syarikat sendirian berhad kerana syarikat tersenarai awam di papan utama, syarikat multinasional (MNC), syarikat berkaitan kerajaan (GLC), Syarikat Menteri Kewangan Diperbadankan (MKD); dan perusahaan milik Kerajaan Negeri tidak layak untuk skim ini.


Jenis Pinjaman dan Had Pembiayaan

SJPP mempunyai enam skim pinjaman perniagaan di lebih 21 institusi kewangan untuk membantu pemilik perniagaan Malaysia membina perniagaan mereka. Setiap pinjaman mempunyai perlindungan jaminan sehingga 80% pada yuran jaminan sehingga 1% setahun.

Skim Jaminan Modal Kerja (SJMK)

Skim pembiayaan ini layak untuk PKS dengan sekurang-kurangnya 51% saham dipegang oleh rakyat Malaysia dengan had pembiayaan RM10 Juta. Ia juga disertakan dengan yuran jaminan 1% setahun, perlindungan jaminan 70% dengan tempoh pembiayaan sehingga 15 tahun.

Skim Jaminan Modal Kerja – Start Up (SJMK-SU)

Skim pembiayaan ini layak untuk PKS dalam tempoh 6 bulan hingga 2 tahun beroperasi dengan had pembiayaan RM500,000. Ia juga disertakan dengan yuran jaminan 0.75% setahun dan perlindungan jaminan 70%.

Skim Jaminan Modal Kerja – Bumiputera (SJMK-B)

Skim pembiayaan ini layak untuk PKS dengan sekurang-kurangnya 51% saham dipegang oleh Bumiputera dengan had pembiayaan RM3 Juta. Ia juga disertakan dengan yuran jaminan 0.75% setahun dan perlindungan jaminan 80%.

Skim Jaminan Modal Kerja – Eksport (SJMK-X)

Skim pembiayaan ini layak untuk PKS dengan perolehan sekurang-kurangnya 30% pada perniagaan berasaskan eksport. Ia juga disertakan dengan yuran jaminan 0.75% setahun dan perlindungan jaminan 80%.

Skim Jaminan Modal Kerja – Wanita (SJMK-W)

Skim pembiayaan ini layak untuk PKS dengan sekurang-kurangnya 51% saham dipegang oleh wanita Malaysia dengan had pembiayaan RM1 Juta. Ia juga disertakan dengan yuran jaminan 0.75% setahun dan perlindungan jaminan 80%.

Skim Jaminan Automasi & Digital

Skim pembiayaan ini layak untuk PKS dengan sekurang-kurangnya 51% saham dipegang oleh rakyat Malaysia dengan had pembiayaan RM10 Juta. Ia juga disertakan dengan yuran jaminan 0.75% setahun, perlindungan jaminan 80%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *